Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivsta växer

Välkommen till Knivsta växer!

Nu har du kommit till Knivsta kommuns webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling. Här kan du ta del av hur Knivsta växer och utvecklas, vad som byggs i kommunen och hur Knivsta kommun planerar för att möta framtidens behov av bostäder, omsorg och infrastruktur. Du kan också läsa mer om Knivsta kommun, om tätorterna och den levande landsbygden, om människorna i Knivsta och om allt det som händer inom kultur, fritid, skola och omsorg. 

Välkommen in!

Aktuellt

Bygga, bo och miljö

Småstaden Knivsta växer fram

Knivstas vision, befolkningsprognoser, fyrspårsavtalet med staten och stadsutvecklingsprojekt. Läs mer om hur småstaden Knivsta växer fram, i samverkan med en levande landsbygd.

Bygga, bo och miljö

Förslaget till stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike

Inom stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar Knivsta kommun för två hållbara stadsdelar. Fram till och med 15 september kunde du som bor och verkar i Knivsta vara med och lämna dina synpunkter på kommunens förslag till stadsutvecklingsstrategi för de nya stadsdelarna. Nu pågår arbetet med ett nytt och omarbetat förslag.

Bygga, bo och miljö

Gå guidad rundtur via mobilen i morgondagens hållbara stadsdelar!

Vill du få en bild av hur de framtida stadsdelarna som planeras i västra Knivsta och Alsike kan se ut enligt förslaget till stadsutvecklingsstrategi! Gå våra "digitala" promenader via mobilen. Du kan också ta del av informationen utan att promenera.

Bygga, bo och miljö

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut framöver. Här kan du ta del av översiktsplanen för Knivsta kommun.

Bygga, bo och miljö

Vad händer i Centrala Ängby?

Nu byggs det i Centrala Ängby. Här växer ett nytt område fram, med gator, radhus, flervåningshus och förskola. Se de nya gatorna och vägarna, ta del av vad som händer just nu och hur det kommer att se ut när det är klart!

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommuns stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Allt som byggs i kommunen framöver ska följa den strategi med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy som antogs under 2020. I strategin anges bland annat hur höga hus får vara i olika delar av tätorterna och vilka färger som rekommenderas på fasaderna. Läs strategin och se filmen om priciperna här.

Nyheter