Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Hyvleriet och Ramsågen

Detaljplan med syfte att möjliggöra en högre exploatering som en anpassning till det blivande centrumstråket samt angränsande kvarter.

Detaljplanen vann laga kraft 5 november 2013.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2013 att anta detaljplan för kvarter Hyvleriet och Ramsågen, del av Gredelby 7:51, Gredelby 7:83 och del av Särsta 3:1, Sågenområdet.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 5 november 2013.

Diarienummer: PLA 2012-020001.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Sågenområdet och är beläget öster om järnvägen och intill äldreboendet.

Detaljplanen för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera (diarienummer PLA 2004-020014) har successivt ersatts av nyare detaljplaner, bland annat denna.

Läs mer om detaljplan för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en högre exploateringsgrad som en anpassning till det blivande centrumstråket och torget, samt angränsande kvarter söder om Sågenområdet.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023