Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Barn och unga

Visste du att Knivsta är en av Sveriges yngsta kommuner, med många barnfamiljer? I kommunen finns ett stort utbud av förskolor och skolor, och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga.

Alsike

Många barnfamiljer flyttar till Knivsta

I Knivsta finns många barn och ett stort utbud av förskolor och skolor.

Det är kanske inte så konstigt att många barnfamiljer hittar hit. I en nära kommun som Knivsta blir vardagen enklare. I tätorterna Knivsta och Alsike går du eller cyklar till förskolan och skolan. Fritidsaktiviteterna finns nära.

På landsbygden har du naturen runt knuten.

I kommunen finns ett aktivt föreningsliv, både i tätorterna och på landsbygden.

Trygga förskolor och skolor

Eörskola och skola är prioriterade områden i Knivsta kommun.

Ett av inriktningsmålen för denna mandatperiod är "Trygga förskolor och skolor med god omsorg och goda kunskapsresultat".

I planeringsramarna 2025-2027 står bland annat att alla barn och elever i Knivsta kommun ska ges den bästa ledningen och stimulansen för att kunna utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

Målet betyder att verksamheterna ska inriktas på att:

• Nå goda kunskapsresultat och säkerställa studiero.

• Säkerställa tidiga insatser för barn och unga utifrån deras individuella behov.

• Öka personaltätheten och successivt nå Skolverkets riktlinjer kring barngruppers storlek i förskolan.

• Säkerställa fler relationsskapande vuxna i förskola och skola.

• Följa världshälsoorganisationens rekommendationer om skärmtid.

• Värna det fria valet av förskola och skola.

Läs mer

Läs Mål och budget 2024 med planeringsramar 2025-2027

Se fördjupad information om utbildning och barnomsorg i Knivsta kommun

Gå till Kommunala skolwebben - webbplatsen för dig som är nyfiken på vad den kommunala förskolan och skolan i Knivsta kan erbjuda ditt barn

Se vad som finns att uppleva och göra i Knivsta

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023