Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Murteglet

Detaljplan med syfte att möjliggöra en högre exploatering samt skapa förutsättnignar för en levande stadskärna.

Planområdet är beläget i centrala Knivsta, norr om Mejeriparken.

Detaljplanen vann laga kraft 2 november 2015.

Status

Den 24 september 2015 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige och planen vann laga kraft den 2 november 2015.

Diarienummer: PLA 2013-000837.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i mitten av Sågenområdet, norr om Mejeriparken.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en höjd exploatering jämfört med gällande detaljplan i form av flerbostadshus med hög arkitektonisk kvalitet, samt att skapa förutsättningar för en levande stadskärna.

Den relativt låga exploateringsgraden i gällande plan anses kunna höjas som en anpassning till Knivstas vision om att vara en växande modern småstad samt en föregångskommun för det hållbara samhället.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023