Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ny översiktsplan för Knivsta kommun

Knivsta kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Den planeras att antas 2026. Här kan du läsa mer om arbetet och hur du kan vara med och påverka.

Tidig dialog 1 mars - 31 maj - tack för alla inkomna tankar och idéer!

Under våren 2023 genomfördes en tidig dialog, där du bland annat kunde möta oss på plats för att samtala, ställa frågor och berätta om hur du tycker att Knivsta kommun ska se ut i framtiden.

Nu pågår arbetet med att sammanställa de tankar och idéer som kom in under dialogen. Alla inkomna funderingar är viktiga och hjälper oss när vi tar fram ett förslag till en ny översiktsplan. Tack för ert deltagande och ert engagemang!

Läs mer om den tidiga dialogen

Alla kommuner måste enligt lag ha en översiktsplan - det vill säga en plan för hur kommunen vill att mark, vatten och bebyggelse ska utvecklas och bevaras framöver.

Knivstas gällande översiktsplan antogs år 2017. Nu ska den ses över och en ny översiktsplan ska tas fram.

Arbetet med Knivstas nya översiktsplan kommer att pågå under en längre tid och det kommer finnas möjligheter att vara med och påverka. Under arbetet kommer flera dialoger att genomföras - det kan handla om möten, enkäter och andra dialogaktiviteter.

Processen kring framtagandet av ny översiktsplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska fungera vägledande för kommunens arbete.

Var med och påverka! Dina tankar och idéer hjälper oss att skapa framtidens Knivsta. Läs mer här nedan om arbetet med Knivsta kommuns nya översiktsplan och hur du kan vara med.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 februari 2024