Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Stabben, Gredelby 7:73 och 7:74

Detaljplan med syfte att möjliggöra förskola och skola. Planområdet är beläget i Sågenområdet, norr om Gredelbyleden.

Detaljplanen vann laga kraft 16 juli 2012.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 juni 2012 att anta detaljplan för Detaljplan för kvarter Stabben, Gredelby 7:73 och 7:74.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 16 juli 2012.

Diarienummer: PLA 2011-020011.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Sågenområdet, norr om Gredelbyleden och den nya handelsetableringen, området omfattar cirka 1 hektar.

Syfte

Syftet är att genom planändring med enkelt planförfarande möjliggöra ny förskola och skola på fastigheterna Gredelby 7:74 och Gredelby 7:73 som redan idag har bestämmelsen skola som ändamål i gällande detaljplan. Förslaget innebär att även Gredelby 7:74 ianspråktas för skoländamål.

Planen innebär en anpassning av tidigare upprättad detaljplan för området då förutsättningarna kring fastigheten förändrats.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023