Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Norra och västra Nor

Planprogrammet för norra och västra Nor godkändes av bygg- och miljönämnden den 26 februari 2008. Planprogrammet är beläget i södra Knivsta.

Status

Bygg- och miljönämnden antog ett detaljplaneprogram för norra och västra Nor den 26 februari 2008.

Programmet har legat till grund för påbörjat framtagande av detaljplaner i Nor. Detaljplan Genvägen är klar och har vunnit laga kraft. Planuppdrag finns för Olof Thunmans väg, Kolonivägen och Furulund. Olof Thunmans väg och Kolonivägen är dock vilande. Detaljplan Furulund är pausad.

Områdesbeskrivning

Programområdet ligger i södra Knivsta, på Ledingevägens norra sida och upp mot Valloxen. I öst-västlig riktning sträcker sig området från Forsbyvägen till strax öster om Olof Thunmans väg.

Syfte

Programförslaget behandlar frågor om tomtstorlekar och förtätning av befintliga bebyggelseområden, områden med nyexploatering, åtgärder för att lösa problem med vattenförsörjning och avlopp, vägdragningar och gatustandard.

Handlingar till programmet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 december 2023