Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Brännkärrsgården

En detaljplan med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus. Planområdet är beläget i östra Alsike.

Detaljplanen vann laga kraft 7 augusti 2006.

Status

Kommunfullmäktige beslutade 29 juni 2006 att anta detaljplan för Brännkärrsgården.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 7 augusti 2006.

Diarienummer PLA 2005-020008.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och ligger strax öster om Brännkärrsskolan.

Syfte

Planen syftar till att ett område med villor i naturnära miljö ska kunna byggas. I samband med exploateringen avser fastighetsägaren till Vrå 1:3 att, öster om planområdet, uppföra en anläggning för ridskoleverksamhet med bland annat ridhus, stall och ridstigar.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023