Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Södra Ar etapp 2, del av Gredelby 1:3 med flera

Detaljplanen för Södra Ar etapp 2 är belägen i den södra delen av industriområdet Ar. Planen var ute på samråd mellan 3 maj och 31 maj 2023.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen har varit ute på samråd och planarbetet fortsätter nu med att ta fram samrådsredogörelse och övriga granskningshandlingar.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den södra delen av Ar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa nya etableringsmöjligheter för kontor, detaljhandel, restaurang och hotell. Eftersom området har ett exponerat läge mot E4:an ska hänsyn visas till riksintresset för kulturmiljö som berör del av planområdet.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 december 2023