Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Målsta 2:38

Detaljplanen för Målsta 2:38 är belägen i östra delen av kommunen nära gränsen till Norrtälje kommun. För närvarande pågår ingen handläggning i ärendet. Kontakta plan- och geodataenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Planen var ute på samråd mellan 11 mars och 8 april 2015. För närvarande pågår ingen handläggning i ärendet.

Diarienummer: PLA 2010-020012.

Områdesbeskrivning

Planområdet utgör cirka 6,1 hektar och ligger i anslutning till byn Jansberg i Knivsta kommun. Planen ligger nära gränsen till Norrtälje kommun och 4,7 kilometer nordost om korsningen mellan väg 77 och väg 273.

Syfte

Syftet med planen är pröva förutsättningarna för uppförandet av 20 till 28 nya tomter för bostadsbebyggelse samt möjligheten att ordna vatten– och avloppsfrågan för den tillkommande bebyggelsen på fastigheten.

Planförfarande

Planläggningen sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 februari 2024