Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Träfallet, del av Vrå 1:3 och 1:137

Detaljplanen för Träfallet är belägen i den östra delen av Alsike tätort. Under våren 2024 har samhällsutvecklingsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för området. Mer information kommer.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den östra delen av Alsike tätort. Fastigheterna Vrå 1:3 som är privatägd och Vrå 1:137 som Knivsta kommun äger utgör planområdet.

Området angränsar till villakvarteren i Alsike och kan därmed bli en naturlig utveckling av befintligt bostadsområde. Cirka 750 meter öster om området går motorvägen E4. Planområdet utgörs idag i huvudsak av blandad produktionsskog.

Syfte

Syftet med planen är möjliggöra för bostäder i form av parhus, kedjehus, radhus och friliggande villor. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv boendemiljö efter befintlig terräng. Vidare är syftet att möjliggöra för sammanlänkade naturområden som värnar om naturvärden och rekreativa värden.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Mer information

Observera att planområdesgränsen i plankartan gäller, utredningarnas utbredningsområden kan variera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 juni 2024