Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kilen, Gredelby 7:1 med flera

Detaljplan Kilen Gredelby 7:1 med flera är belägen i centrala Knivsta i det så kallade Sågenområdet. Kommunstyrelsen fattade den 26 februari 2024 beslut om att avsluta detaljplanearbetet.

På sitt möte den 8 april 2024 beslutade Samhällsutvecklingsnämnden om att anlägga pendlarparkering på del av det aktuella planområdet.

Status

Den 24 augusti 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked för fastigheten Gredelby 7:1. När kommunen påbörjade arbetet med detaljplanen inkluderades även fastigheten Gredelby 7:78. Kommunstyrelsen fattade den 26 februari 2024 beslut om att avsluta detaljplanearbetet.

På sitt möte den 8 april 2024 beslutade Samhällsutvecklingsnämnden om att anlägga pendlarparkering på del av det aktuella planområdet.

Läs nyheten om den nya parkeringen

Har du frågor? Kontakta plan- och geodataenheten via knivsta@knivsta.se eller på telefon 018-34 70 00.

Diarienummer: PLA 2004-020011

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Knivsta i det så kallade Sågenområdet. Planen återfinns längs med Gredelbyleden och Gredelbyvägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och verksamheter. Vidare är syftet att utveckla de gröna värden som återfinns inom planområdet. Slutligen är syftet med detaljplanen att förbättra trafikmiljön längst med Gredelbyleden.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 april 2024