Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fyra spår

Trafikverket planerar för två nya tågspår genom Knivsta. Här kan du läsa mer.

I korthet

  • Trafikverket planerar för två ytterligare tågspår genom Knivsta kommun. Syftet är att öka kapaciteten, tillgängligheten och robustheten på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm.
  • De två tågspåren är en del i det så kallade Fyrspårsavtalet som Knivsta kommun tecknat med staten. I avtalet åtar sig staten att genomföra olika infrastrukturella satsningar i Knivsta – bland annat bygga ut järnvägen från två till fyra spår, uppföra en ny station i Alsike samt planera och bygga en ny trafikplats E4. Knivsta kommun ska i gengäld möjliggöra för nya bostadsområden, med samhällsservice och arbetsplatser.
  • I början av 2024 pågick Trafikverkets samråd om lokaliseringen för de två spåren. De inkomna synpunkterna är sammanställda i en samrådsredogörelse. Trafikverket har kompletterat handlingen från samrådet med fördjupningar och en samlad bedömning med bland annat de inkomna synpunkterna som grund. Läs mer på Trafikverkets projektsida Fyra spår Uppsala Länk till annan webbplats.
  • Trafikverkets besked om var spåren kommer dras kommer troligen under hösten 2024. Knivsta kommuns politiska styre inväntar resultatet av Trafikverkets lokaliseringsutredning. Därefter återkommer styret med hur man vill ta sig an kommunens åtaganden i Fyrspårsavtalet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 juni 2024