Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Boängsåsen Alsike, del av kvarter Östuna med flera

En detaljplaneändring med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus och radhus samt bevarande av vissa naturpartier. Planområdet ligger öster om Brunnbyvägen och Alsike skola.

Detaljplanen vann laga kraft 28 maj 2010.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 april 2010 att anta detaljplaneändring för Boängsåsen, del av kvarter Östuna, Villebrådet, Rävgrytet, Räven med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 28 maj 2010.

Diarienummer PLA 2009-020004

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger öster om Brunnbyvägen och Alsike skola. I norr angränsar planområdet till Villebrådsgatan. Planområdets östra och södra gräns inkluderar förgårdsmarken i kvarteren belägna öster och söder om Åsgatan och Villebrådsgatan.

Syfte

Detaljplanens syfte är huvudsakligen till att skapa byggrätter för bostäder, detta i form av småhus och radhus, samt till att bevara vissa naturpartier obebyggda. Efter en särskild prövning får lokal för boendeservice samt småskalig handel, hantverk och förskola inrättas i planområdet. Detaljplanen medger att bebyggelse i en till två våningar får byggas och att utfartsförbud införs på kvartersmark i vägkorsningar mellan allmänna vägar.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023