Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Tunhem Alsike 4:1

Detaljplanen Tunhem Alsike 4:1 är belägen i den västra delen av kommunen. För närvarande pågår ingen handläggning i ärendet. Kontakta plan- och geodataenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Detaljplanen för Tunhem Alsike 4:1 ligger vilande och för närvarande pågår ingen handläggning i ärendet.

Diarienummer: PLA 2011-020013.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den västra delen av kommunen, i närheten av Alsike kloster.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation för cirka 15 hus på Tunhem Alsike 4:1 samt att titta på förutsättningarna för att bygga en klosterby i anslutning till Alsike kloster.

Planförfarande

Planläggningen sker efter standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 februari 2024