Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ändring av detaljplan Särsta 3:184

Detaljplanen för Särsta 3:184 är beläget i centrala Knivsta vid Forsbyvägen. Samhällsutecklingsnämnden antog planen 1 mars 2021 och planen vann laga kraft 29 mars 2021.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har vunnit laga kraft.

Status

Ändring av detaljplan Särsta 3:184, del av kvarter Apoteket, Knivsta kommun

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 1 mars 2021 att anta ändring av detaljplan Särsta 3:184, del av kvarter Apoteket

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 29 mars 2021.

Områdesbeskrivning

Planområdet för Särsta 3:184 är beläget i centrala Knivsta vid Forsbyvägen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 maj 2024