Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Spakbacken - Östunaby Åsby 3:2 med flera

Detaljplan för Spakbacken - Östunaby är belägen i den östra delen av kommunen, norr om sjön Valloxen. Planen ligger vilande och arbetet är pausat. För mer information kontakta plan- och geodataenheten.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat. Arbetet har stannat upp till följd av frågeställningar kring vatten och avlopp samt planskild gång- och cykelväg mellan Spackbacken och Östunaby vid väg 77.

Diarienummer: BMK 2013-000218.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen i den östra delen av kommunen, norr om sjön Valloxen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är förtätning av området i form av bostadsbebyggelse.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023