Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett verktyg vid planering av mark och vatten, när det inte finns krav på eller behov av en detaljplan. Här kan du läsa om aktuella områdesbestämmelser i Knivsta.

Vad är områdesbestämmelser?

Områdesbestämmelser är ett verktyg vid planering av mark och vatten, när det inte finns krav på eller behov av en detaljplan. Områdesbestämmelser reglerar grunddragen i användningen av mark- och vattenområde för att säkerhetsställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose riksintressen.

Processen att ta fram områdesbestämmelser är densamma som den är för detaljplaner.

Läs mer om processen för att ta fram detaljplaner

Aktuella områdesbestämmelser i Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 februari 2024