Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Före detta Ängby IP och förlängning av Förrådsvägen

Detaljplan med syfte att möjliggöra bebyggelse i form av vårdboende. Planområdet är beläget på före detta Ängby IP söder om Gredelbyleden.

Detaljplanen vann laga kraft 5 maj 2016.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 4 april 2016 att anta Detaljplan för före detta Ängby IP och förlängning av Förrådsvägen, del av Ängby 2:1.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 5 maj 2016.

Diarienummer: BMK 2015-000222

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget på före detta Ängby IP söder om Gredelbyleden och norr om Bandyvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa en byggrätt för ett vårdboende med tillgänglig service dygnet runt med 40 lägenheter på den före detta grusplanen, även kallad Ängby IP.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023