Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Särsta park- och fritidsområde, del av Särsta 3:1

Detaljplanen för Särsta park- och fritidsområde vann laga kraft 24 juni år 2015. Syftet var att möjliggöra uppförandet av lokaler och ytor för kultur- och fritidsändamål på platsen. Detaljplanen ändrades år 2021, med syfte att göra planen mer flexibel och möjliggöra för kompletterande verksamheter.

Status och syfte

Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2015 att anta detaljplanen för Särsta park- och fritidsområde, del av Särsta 3:1 med flera.

Detaljplanens syfte var främst att möjliggöra uppförandet av ytterligare lokaler och ytor för kultur- och fritidsändamål. Tillgängligheten till området och trafiksäkerheten kring detta skulle förbättras genom att Centralvägen tilläts förlängas mot söder och bindas samman med Södervägen.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 24 juli 2015, diarienummer PLA 2012-020004.

Läs mer om Knivsta Centrum för idrott och kultur, CIK här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En ändring av en del av detaljplan Särsta park- och fritidsområde antogs av samhällsutvecklingsnämnden den 1 mars 2021 och vann laga kraft 29 mars 2021.

Syftet med ändringen var att göra planen mer flexibel och möjliggöra för kompletterande verksamheter. Konsekvenserna blev att det nu till viss del tillåts annan verksamhet än fritidsändamål i planen. Syftet med planändringen var vidare att korrigera en användningsgräns mellan kvartersmark och gata så att det överensstämmer med färdigbyggd gata.

Planändringen grundade sig i önskemål från fastighetsägaren samt diskussion mellan densamma och kommunen om behovet av att kunna upplåta lokaler för kompletterande verksamheter och korrigera efter färdigställandet av ny gata.

Exploateringsgraden i detaljplanen är densamma och ändringen innebär ingen förändring gällande byggnationen i området.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Knivsta, söder om stationen och sträcker sig mot Södervägen.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 maj 2024