Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nordöstra Alsike, ny förskola/skola och bostäder

Planen syfte är att möjliggöra uppförande av en skol- och förskolebyggnad på fastigheten Vrå 1:150. Planområdet ligger omedelbart norr om den nya bebyggelsen i Alsike invid detaljplanerna Östra Brännkärr, Fjällhaga och Brännkärrsgården.

Detaljplanen vann laga kraft 3 december 2010.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2010 att anta Detaljplan för ny förskola/skola och bostäder i nordöstra Alsike.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 3 december 2010.

Diarienummer: PLA 2007-020007.

Byggnationen av förskolan och skolan är nu färdigställd.

Läs mer:

Förskolan Lilla Brännkärr Öppnas i nytt fönster.

Brännkärrsskolan Öppnas i nytt fönster.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Alsike och är beläget strax sydost om Lilla Brännkärrsskogen.

Syfte

Planen syfte är att möjliggöra uppförande av en skol- och förskolebyggnad på fastigheten Vrå 1:150. Planen syftar också till att skapa en ändamålsenlig grönstruktur i Alsike med ett sammanhängande grönområde mellan Östra Brännkärr och Fjällhaga.

Planen är utformad så att den fungerar vid och utgör ett första steg av en eventuell utbyggnad norrut av Alsike.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023