Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Västra delen av kvarter Russinet

Ändring av detaljplan med syfte att möjliggöra skolverksamhet på en fastighet samt ge utrymme för mindre kompletteringar. Planområdet är beläget i västra Ängby vid Plommonvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 18 juni 2012.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011 att anta Detaljplan för västra delen av kvarter Russinet.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 18 juni 2012.

Diarienummer: BMK 2008-020002.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i västra Ängby vid Plommonvägen.

Syfte

Detaljplanen innebär en ändring av tidigare gällande detaljplan och syftar till att ändra användning för en fastighet från enbostadshus till skola och samtidigt utreda parkeringsbehov för aktuell verksamhet. Syftet med planen är även att se över byggrätterna i området så att de är anpassade till rådande förhållanden samt ge utrymme för mindre kompletteringar.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023