Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Mobbning, trygghet och säkerhet

Miljön inom skolan ska präglas av trygghet. Alla som vistas hos oss ska känna trygghet och trivsel, samt uppleva ett klimat som skapar tilltro och harmoni.

I skollagen kapitel 6 står att "Alla förskolor och skolor är skyldiga att bedriva ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. "

Miljön inom skolan ska präglas av trygghet. Alla som vistas hos oss ska känna trygghet och trivsel, samt uppleva ett klimat som skapar tilltro och harmoni.

Kränkande behandling, diskriminering, trakasserier, mobbning är oacceptabelt. Om incidenter inträffar hos oss så tar vi hand om dem.

Om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten utreder vi det snarast.

Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling är skyldiga att anmäla det till rektor. Därefter ansvarar förskolechef/rektor för att utreda ärendet.

Om utredningen visar att en kränkning ägt rum, så anmälder vi det till handläggare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 februari 2024