Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Försäkringar

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Knivsta kommuns verksamhetsområde med försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Anmäl skadaPDF (pdf, 46.7 kB)

Dygnet runt

Barn och elever inskrivna i förskolor/pedagogisk omsorg, grund, gymnasie- och särskolor är försäkrade dygnet runt. Med dygnet runt avses skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden.

Olycksfallförsäkringen gäller barn på både kommunala och fristående förskolor och skolor.

Skol- och verksamhetstid

Elever inskrivna i grundvux, särvux och SFI är försäkrade under verksamhetstid

Om något händer

Sök läkare eller tandläkare.

Vårdnadshavaren anmäler skadan till Länsförsäkringar Uppsala, tel 018 - 68 55 00 eller på Länsförsäkringars webbplats.

Gå till Länsförsäkringars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk på

  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Alla taxiresor till och från skolan/förskolan, ska vara ordinerade av läkare samt prövade och godkända av Länsförsäkringar.

Ditt barn är inte ansvarsförsäkrat genom kommunen. Med ansvarsförsäkring menas försäkring som täcker personskada eller sakskada som barnet vållat.

Olycksfallsförsäkringen gäller inte heller vid sjukdom.

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 december 2019