Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Skolsköterska, skolläkare

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.

Hälsosamtal

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. I hälsosamtalet med de äldre eleverna diskuteras även frågor om alkohol, tobak, narkotika och sex- och samlevnad.

Skolsköterskan

Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Samordnande skolsköterska med medicinskt ledningsansvar,
Hanna Fåhraeus
Telefon: 018-34 69 96
E-post: Hanna.Fahraeus@knivsta.se

Skolläkare

Skolläkaren träffar elever och vårdnadshavare för medicinska bedömningar och ger råd vid skolrelaterade problem.

Skolläkare kontaktas via respektive skolas skolsköterska.

Kontaktuppgifter, kommunala skolors skolsköterskor

Adolfsbergskolan

Lotta Andersson
Telefon: 018-34 72 73
E-post: lotta.andersson@knivsta.se

Alsike skola

Maria Hagström
Tel: 018-34 79 05
E-post: maria.hagstrom@knivsta.se

Brännkärrsskolan

Ann-Sofie Helgsten
Tel: 018-34 72 04
E-post: Ann-sofie.helgsten@knivsta.se

Högåsskolan

Anna Lorentzen
Telefon: 018-34 76 13
E-post: anna.lorentzen@knivsta.se

Lagga skola

Ann-Sofie Helgsten
Tel: 018-34 72 04
E-post: Ann-sofie.helgsten@knivsta.se

Långhundra skola

Maria Hagström
Tel: 018-34 79 05
E-post: maria.hagstrom@knivsta.se

Valloxskolan

Hanna Fåhraeus
Telefon: 018-34 69 96
E-post: Hanna.Fahraeus@knivsta.se

Sjögrenska gymnasiet

Maria Juhlin
Tel: 018-34 76 17
E-post: maria.juhlin@knivsta.se

Thunmanskolan

Karin Jonsson Bäckström
Telefon: 018 34 71 66
E-post: karin.jonssonbackstrom@knivsta.se

Ängbyskolan

Maria Juhlin
Tel: 018-34 76 17
E-post: maria.juhlin@knivsta.se

Sekretess

Skolsköterskor och skolläkare har samma sekretess som inom hälso- och sjukvården.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 december 2019