Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Befolkningsutveckling

Här hittar du korta fakta om Knivstas befolkningsutveckling. Mer statistik om Knivsta finns hos statistikmyndigheten SCB - se länk längst ner på sidan.

Selective focus and behind view of group of people with young children standing in a grass field on a sunny day

Knivsta just nu (december 2022)

Folkmängd

20 133 invånare

Medelålder

37,2 år (I hela riket är siffran 41,7 år)

Demografi

72,8 procent av invånarna bor i tätort (i hela riket är siffran 87,6 procent)

27,2 procent bor därmed på landsbygd (i hela riket är siffran 12,4 procent)

Hushållen

38,5 procent är ensamstående (i hela riket är siffran 48,1 procent)

56,2 procent är sammanboende (i hela riket är siffran 45,6 procent)

5,3 procent tillhör någon annan typ av hushåll (i hela riket är siffran 6,3 procent)

Befolkningsprognos 2035

 År 2035 beräknas kommunen ha drygt 27000 invånare.

Befolkningsprognosen grundar sig på statistik från SCB kring exempelvis inflyttningsmönster, dödsrisk, födelsetal och utflyttning, samt ekonomikontorets beräkningar med utgångspunkt i exempelvis exploateringsplaner och ekonomi.

Programmet som används för simuleringen heter Demos - ett program som hanterar statistikuppgifter och bygger upp en prognos för befolkningsutvecklingen.

Befolkningsutveckling

År 2022 - 20 133 invånare

År 2021 - 19 818 personer

År 2020 - 19 106 invånare

År 2019 - 18 932 invånare

År 2018 - 18 720 invånare

År 2017 - 18 064 invånare

År 2016 - 17 323 invånare

År 2015 - 16 896 invånare

År 2014 - 16 105 invånare

År 2013 - 15 580 invånare

År 2012 - 15 279 invånare

År 2011 - 14 965 invånare

År 2010 - 14 724 invånare

År 2009 - 14 477 invånare

År 2008 - 14 259 invånare

År 2007 - 13 954 invånare

År 2006 - 13 597 invånare

År 2005 - 13 324 invånare

År 2004 - 13 059 invånare

År 2003 - 12 821 invånare

År 2002 - 12 586 invånare

Mer information

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023