Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bidrag till pensionärsföreningar

I Knivsta kommun kan pensionärsföreningar ansöka om föreningsstöd i olika former. Nedan finns mer information och länkar.

Kom ihåg

Du måste alltid vara inloggad på din föreningsprofil på E-serve för att kunna ansöka om stöden. Klicka här för information om hur du registrerar dig.

Du hittar fullständiga regler för stöden i dokumentet "Regler för föreningsbidrag". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundstödet är ett verksamhetsstöd som pensionärsföreningar kan söka för sin allmänna verksamhet. Stödet beräknas utifrån antalet stödberättigade medlemmar i föreningen och söks genom att fylla i formuläret på denna sida. Bidraget kan sökas mellan 15/1 - 1/3.

Ansökningsperioden är nu stängd och öppnar igen 2023.

Aktivitetsstödet beräknas utifrån antalet anordnade aktiviteter och möten. Stödet kan sökas två gånger per år och gäller föregående termin. Bidraget söks genom att fylla i formuläret på denna sida. Ansökningsperioden för vårterminen gäller 1/7 - 25/8 och för höstterminen 15/1 - 25/2.

Vid ansökan ska ifyllt närvarokort bifogas. Kommunens närvarokort hittar du nedan.

Närvarokort för pensionärsföreningar Excel, 60.9 kB.

Ansökningsperioden är nu stängd och öppnar igen hösten 2022.

Text

Föreningsgemensamma stöd

Anläggningsstöd kan sökas av stödberättigad förening som ansökt/ansöker om aktivitetsstöd för minst 10 aktiviteter föregående år. Stödformen syftar till att underlätta driften av anläggningar i föreningsregi. 

Bidraget kan sökas mellan 1/12 - 15/2.

Ansökningsperioden är just nu stängd.

Underhållsstödet syftar till att möjliggöra investeringar och täcka delar av kostnader för underhåll på föreningsnyttjade anläggningar. Stödet kan sökas av stödberättigade föreningar som äger eller långtidsförhyr en lokal eller anläggning och ges för insatser i form av underhåll och fysiska förbättringar av anläggningen där föreningen själv står för minst 50 % av den totala kostnaden.

Stöd kan både sökas för genomfört underhåll och planerade investeringar. Vid handläggning görs följande prioritering.

Prioriteringsordning:
1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet
2. Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet
3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är nu öppen. Du ansöker via formuläret nedan.

Ansökningsformulär underhållsstöd 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsstödet har som syfte att stimulera tillgänglighet och aktiviteter för funktionsvarierade inom föreningslivet. Detta bidrag kan därför sökas av föreningar som bedriver verksamhet för eller som strategiskt arbetar med funktionsvarierades förutsättningar. Stöd ges t.ex. för genomförda aktiviteter eller för utbildning av ledare.

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är nu öppen. Du ansöker via formuläret nedan.

Ansökningsformulär funktionsstöd 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starbidraget syftar till att stödja nybildade förening i uppstarten av sin verksamhet. För att få ansöka om stödet krävs att föreningen först beviljats som en bidragsberättigad förening i Knivsta kommun (se fliken "Ny förening" för hur du ansöker om det).

Om din ansökan beviljas har föreningen rätt att få 5000 kr i startbidrag givet att ansökan gjorts senast 1 år efter föreningens bildande.

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är nu öppen. Du ansöker via formuläret nedan.

Ansökniningsformulär startbidrag 2022. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?


För frågor rörande idrotts- och fritidsföreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Therese Burström, e-post therese.burstrom@knivsta.se.

Rörande kultur- och bygdegårdsföreningar, kontakta kommunens kulturstrateg Jon Hulander, e-post jon.hulander@knivsta.se

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 mars 2022