Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Bidrag till bygdegårdsföreningar

I Knivsta kommun finns fem bygdegårdar. Dessa är belägna både i tätort och på landsbygd och drivs av ideella bygdegårdsföreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund (BRF). På denna sida hittar du de stöd som kan sökas av bygdegårdsföreningarna i Knivsta kommun.

Kom ihåg

Du måste alltid vara inloggad på din föreningsprofil på E-serve för att kunna ansöka om stöden. Klicka här för information om hur du registrerar dig.

Du hittar fullständiga regler för stöden i dokumentet "Regler för föreningsbidrag". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygdegårdsstöd

Ansökningsperioden är just nu stängd.

Ansökningsperioden är just nu stängd.

Övriga stöd

Anläggningsstödet syftar att underlätta driften av anläggningar i föreningsregi. Bidraget kan sökas av stödberättigade föreningar som ansökt/ansöker om aktivitetsstöd för minst 10 aktiviteter föregående år och som äger alternativt långtidshyr en anläggning där hela/delar av föreningens verksamhet bedrivs.

- Stödet kan sökas mellan 1/12 - 15/2. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är nu öppen. Klicka här för att ansöka om stödet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underhållsstöd syftar att möjliggöra investeringar och täcka delar av kostnader för underhåll på föreningsnyttjade anläggningar. Stödet kan sökas av stödberättigade föreningar som äger eller långtidsförhyr en lokal eller anläggning och ges för insatser i form av underhåll och fysiska förbättringar av anläggningen där föreningen själv står för minst 50 % av den totala kostnaden.

Stöd kan både sökas för genomfört underhåll och planerade investeringar. Vid handläggning görs följande prioritering.

Prioriteringsordning:
1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet
2. Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet
3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är just nu stängd.

Funktionsstödet har som syfte att stimulera tillgänglighet och aktiviteter för funktionsvarierade inom föreningslivet. Detta bidrag kan därför sökas av föreningar som bedriver verksamhet för eller som strategiskt arbetar med funktionsvarierades förutsättningar. Stöd ges t.ex. för genomförda aktiviteter eller för utbildning av ledare.

- Stödet kan sökas mellan 15/2 - 31/10. Handläggning sker efter avslutad ansökningsperiod.

Ansökningsperioden är just nu stängd.

Frågor?


För frågor rörande idrotts- och fritidsföreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Therese Burström, e-post therese.burstrom@knivsta.se.

För frågor rörande kultur- och bygdegårdsföreningar, kontakta kommunens kulturstrateg Jon Hulander, e-post jon.hulander@knivsta.se

Uppleva och göra

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 januari 2022