Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom eller frånvaro ska vårdnadshavare frånvaroanmäla sitt barn. Myndig elev får frånvaroanmäla sig själv. Vid sjukdom på lärlingsplatsdagar ska både lärlingsplats och skola kontaktas.

Anmälan av frånvaro görs i webbverktyget Dexter.

Inloggning sker via Bank-ID.

Dexter

 

Om du inte har tillgång till Dexter kan vårdnadshavare eller myndig elev ringa till skolan innan klockan 8.30. Frånvaro som inte anmälts betraktas som ogiltig.

Telefonnummer vid frånvaro: 018-347264

  • Senast uppdaterad 17 sep 2018