Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Klasser

På Sjögrenska gymnasiet finns tre olika årskurser. Våra olika yrkesinriktningar läser de gymnasiegemensamma ämnena tillsammans. Två till tre dagar i veckan har alla lärlingar praktik. 

Mentorer för de olika yrkesprogrammen:

  • Barn- och fritidsprogrammet: Elisabeth Öhrstedt
  • Fordonsprogrammet: Mats Andersson
  • Handels- och administrationsprogrammet: Maria Karlsson
  • Vård- och omsorgsprogrammet: Emma Nyström

På Sjögrenska gymnasiet finns även fem stycken introduktionsprogram; 

Språkintroduktion
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Programinriktat individuellt val
Preparand

Elever som läser programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion läser tillsammans med årskurs 1. 

Elever som läser preparande eller individuellt alternativ läser de ämnen från grundskolan som saknas för att komma in på en gymnasieutbildning eller en komvuxutbildning. Det är också möjligt att läsa grundskoleämnen tillsammans med gymnasiekurser inom t.ex ett yrke för att lättare kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

  • Senast uppdaterad 17 sep 2018