Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hemberedskap

- före, under och efter krisen

Alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen. Samhällets olika aktörer har ett stort ansvar för att samhället ska fungera på det sätt vi är vana vid om en kris skulle inträffa. Du har också ett eget personligt ansvar för din och dina näras säkerhet. Ett säkert samhälle förutsätter att du själv tar ansvar för din hemberedskap. På den här sidan hittar du information om vad en kris är.

Hemberedskap innebär att du behöver förbereda dig för att kunna täcka ditt eget och familjens basbehov under en begränsad tid.

Har du förberett dig väl kan samhällets aktörer fokusera på att stödja de personer som inte har samma möjligheter.

Du behöver förbereda dig för olika möjliga händelser. Det kan handla om olyckor som kan hända hemma eller under en fritidsaktivitet du utför. Det kan också handla om större händelser som kan påverka vårt samhälle.

Vad är en kris?

En kris är en händelse som gör att samhällets funktion hotas.

Det kan handla om att människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser så att samhället inte fungerar som det ska och på det sätt som du är van vid.

Det kan till exempel inträffa störningar eller avbrott inom kommunikation, el- eller vattenförsörjning. Situationen uppstår ofta oväntat och utan förvarning, därför är det viktigt att vara förberedd.

Läs mer

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2020