Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Öppettider

Här ser du våra öppettider. Basschema.

Fröhuset stängt t.o.m. 3/12

På inrådan av Region Uppsalas smittskyddsläkare håller Fröhuset stängt tills vidare, detta för att minska spridningen av RS-virus (respiratoriskt syncytial virus).

Utdrag ur skrivelse från Smittskydd Uppsala (Dnr: SME2021-00055-4):

”Det pågår sedan augusti 2021 en allvarlig epidemi av luftvägsinfektionsorsakat RS- virus. Sjukdomen drabbar framförallt barn 0 - 2 år men också äldre barn.

RS- virus kan orsaka en allvarlig luftvägsinfektion hos små barn som inte sällan leder till sjukhusvård som även kan leda till dödsfall. Det finns i dagsläget inget vaccin mot sjukdomen. Bästa sättet att minska antalet fall är att minska kontakterna mellan små barn som är den grupp som har störst risk att bli allvarligt sjuka av RS-virus.

Öppna förskolor är en plats där oftast små barn 0 - 2 år träffas. Smittskyddsläkaren rekommenderar att man tillfälligt stänger alla öppna förskolor i Uppsala län. Man bör stänga alla öppna förskolor i länet helt för alla barn fram till och med 3 december 2021.”

schema över Fröhusets öppettider
Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 november 2021