Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Uppsökande arbete

Vi vill att ungdomar i Knivsta kommun ska känna sig trygga. I det ingår både att det finns vuxna ute där ungdomar befinner sig, och att du som är ung vet att det finns hjälp att få om du är orolig för dig själv eller någon kompis. Därför arbetar Enheten för Råd och stöd uppsökande gentemot ungdomar i Knivsta kommun. Det betyder att vi rör oss ute på gator och i områden där ungdomar befinner sig, och besöker skolor och fritidsgård. Vi tar kontakt, pratar och håller koll på läget.

När är vi ute?

Vi nattvandrar varannan fredag klockan 18-24. En dag per vecka besöker vi även skolor i kommunen under dagtid, och ibland även fritidsgården. Vi är också ute under så kallade riskhelger såsom valborgsmässoafton och skolavslutningar. Detta gör vi i samarbete med Kultur & Fritids ungdomsverksamhet och privata nattvandrarföreningar, som är ute flera dagar per vecka.

Vad gör vi?

Det uppsökande arbetet är ett sätt för oss att skapa och bevara relationer som vi har med ungdomar. När vi nattvandrar rör vi oss ute på gator och i områden där ungdomar befinner sig. Vi tar kontakt, pratar och håller koll på läget. Om vi träffar en ungdom under 18 år som dricker, har druckit, bär på alkohol eller är märkbart påverkad ringer vi till målsman. Om vi inte lyckas få kontakt direkt, skickar vi brev.

När vi besöker skolor har vi klassbesök utifrån olika teman. Vi pratar också med elever, lärare och annan skolpersonal för att fånga in behov av stöd. Utifrån vad vi ser kan vi sedan erbjuda grupper såsom tjej/killgrupper, föräldragrupper, föräldrautbildningar m.m.

Målet med vårt uppsökande arbete är att på ett tidigt stadium få kontakt med ungdomar som behöver stöd, och därigenom undvika att problemen växer sig stora.

SSPF – skola, socialtjänst, polis, fritid

När en ungdom mår dåligt eller befinner sig i risk för till exempel brott eller kriminalitet behöver vi som finns i dess närhet samverka för att kunna ge tidiga förebyggande insatser. Det finns många verksamheter i samhället som möter ungdomar, och för att kunna fånga in problem tidigt och erbjuda ett samlat stöd har vi i Knivsta kommun ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet – förkortat SSPF. Det uppsökande arbetet på Råd och stöd är ett led i denna SSPF-samverkan.

Tips till dig som förälder

  • Håll kontakt med föräldrarna till ditt barns kompisar. Genom att exempelvis komma överens om vilken tid era barn ska komma hem, kan ni hjälpas åt att sätta gränser.
  • På samma sätt som du värnar om ditt barn i det fysiska livet bör du också hålla ett vakande öga över den virtuella världen. På Surfa lugnts webbplats finns tips och råd till föräldrar och andra vuxna kring ungas nätanvändande.
  • Var uppmärksam på langning av alkohol. Langning sker ofta av äldre kompisar och syskon. Om vi vuxna är uppmärksamma, kan vi försvåra för minderåriga att få tag i alkohol.
  • Forskning har visat att barn till föräldrar som har en tillåtande inställning till ungdomsdrickande också dricker mer alkohol. Bjud därför inte på alkohol hemma och förklara att det inte är okej att dricka alkohol när man är ung – inte hemma och inte med kompisar.

Vill du ha mer tips och råd kring tonåringar och alkohol - besök Tonårsparlören eller läs broschyr om Alkohol, narkotika, doping och tobak.

Kontakta oss gärna

När vi är ute och nattvandrar eller besöker skolor och fritidsgård känner du igen oss på våra jackor som det står Socialtjänst Råd och stöd på.
Har du några tankar, funderingar eller behöver stöd av oss på Råd och stöd kan du nå oss via Kontaktcenter Knivsta 018-34 70 00 eller på e-postadress: radostod@knivsta.se

Två personer som samtalar
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 juli 2023