Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård

Kommunen genomför en ombyggnation av Vilhelms gård och Estrids gård i Knivsta. Delar av de allmänna utrymmena ska användas till att skapa fler lägenheter. På den här sidan kommer du att kunna hitta samlad information om projektet.

Kommunen genomför en ombyggnation av Vilhelms gård och Estrids gård i Knivsta. Delar av de allmänna utrymmena ska användas till att skapa fler lägenheter. På det sättet får fler knivstabor möjlighet att bo kvar i Knivsta när de flyttar till ett särskilt boende.

Högsta prioritet är den upplevda tryggheten för de boende och att den planerade flytten ska ske så smidigt och lugnt som möjligt.

Just nu

Ombyggnationen av Vilhelms gård är klar

Vilhelms gård flyttar nu tillbaka från Villa Ängby till Vilhelms gård. Det finns nu åtta nybyggda lägenheter i fastigheten. Man påbörjar flytten den första september och brukarna flyttar tillbaka mellan 5 september till 9 september.

Nu påbörjas arbetet på Estrids gård

Estrids gård påbörjar sin flytt till Villa Ängby den 19 september 2022. Brukarna flyttar mellan 20 september och 27 september. På Estrids gård kommer det att byggas till sex nya lägenheter. Man beräknar flytta tillbaka igen i slutet av februari 2023.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade den 16 december 2021 om en ombyggnation av de särskilda boendena Vilhelms gård och Estrids gård. Planen är att använda delar av de allmänna utrymmena i lokalerna för att skapa totalt 14 nya lägenheter.

Bakgrunden är att kommunen vill kunna erbjuda fler knivstabor plats på särskilt boende på hemmaplan. Att köpa externa platser för kommuninvånarna innebär också en högre kostnad för kommunen.

Läs kallelse och handlingar från socialnämndens sammanträde den 16 december 2021. Pdf, 20.9 MB. Ärendet om ombyggnation börjar på s 231 Länk till annan webbplats.

Läs protokollet från socialnämndens sammanträde den 16 december 2021 Länk till annan webbplats.

Måndag 24 januari fastslog kommunstyrelsen planerna på ombyggnation.

Läs kallelse och handlingar från kommunstyrelsens sammanträde 24 januari 2021 Pdf, 34.8 MB. Ärendet börjar på sidan 354.

Fastighetsägaren Rikshem godkände det nya hyresavtalet den tredje februari.

Under vecka 3 bjöd majoritetspartierna i socialnämnden in brukare och anhöriga på de båda boendena till informationsmöte om projektet. Det fanns då tillfälle att ställa frågor om ombyggnationen.

Vad?

Kommunen bygger om Vilhelms gård och Estrids gård i Knivsta. Delar av de allmänna utrymmena ska användas till att skapa fler lägenheter.

Varför?

Knivsta kommun vill kunna erbjuda fler knivstabor plats på särskilt boende på hemmaplan. Att köpa externa platser för kommuninvånarna innebär också en högre kostnad för kommunen.

När?

Mars 2022 - februari 2023

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 augusti 2022