Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lärlingsråd

Eftersom en större del av utbildningen förläggs till ett företag finns det behov av att formalisera samverkan mellan skolan och arbetsliv. Därför har Sjögrenska gymnasiet ett engagerat lärlingsråd som har kunskap inom de olika yrkesområdena.

Lärlingsrådet ska:

  • medverka till att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv,
  • bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet,
  • vara behjälpligt i anskaffandet av platser för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen säkerställa att de arbetsplatser som tar emot elever har kompetenta handledare,
  • bedöma tillsammans med lärarna på skolan vilka karaktärsämnen eller delar av karaktärsämnen som kan behöva studeras i gymnasieskolan och
  • medverka vid uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Rådets sammansättning

Rådet består av skolans rektor, minst en lärarrepresentant och även en eller flera elevrepresentanter. Övriga medlemmar i rådet består av representanter från de företag som har lärlingar detta läsår och/eller kan ta emot lärlingar i framtiden. Dessutom sitter representanter med från fackliga organisationer och Knivsta Kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020