Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Revisionsrapporter och skrivelser år 2018

Här hittar du revisionsrapporter och skrivelser för år 2018.

Granskning av chefs- och personalförsörjningen

En granskning av kommunens chefs- och personalförsörjning, med syfte att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelse och nämnder säkerställer en tillfredsställande chefs- och personalförsörjning. I granskningen lyfts bland annat frågor som kunskap om personal- och rekryteringsbehov, rekryteringsprocessen, kommungemensam strategi och utbildning för nya chefer.

Läs rapporten om chefs- och personalförsörjningen Pdf, 748.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av lönehantering i den gemensamma lönenämnden

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner genomförde revisionsföretaget PwC en granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden. Syftet var att bedöma om lönenämnden säkerställt att de rekommendationer som lämnades vid en tidigare granskning åtgärdats samt om lönenämnden säkerställt en tillfredsställande intern styrning och kontroll av processer och rutiner kring lönehanteringen.

Läs rapporten om lönehantering i den gemensamma lönenämnden Pdf, 660.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Knivsta kommuns arbete med integration

Granskning av kommunens arbete med strategier och insatser för integration av nyanlända med uppehållstillstånd som är bosatta i kommunen. Syftet var att besvara revisionsfrågan "Säkerställer kommunstyrelsen och berörda nämnder en ändamålsenlig analys och planering av insatser rörande arbetet med integration av nyanlända?"

Läs rapporten om Knivsta kommuns arbete med integration Pdf, 322.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av Knivsta kommuns styrning och uppföljning av verksamheterna

Granskning av kommunens målstyrning och uppföljning. Syftet har varit att besvara revisionfrågan om kommunstyrelsen säkerställer att det finns ändamålsenlig målstyrning och uppföljning som grund till god ekonomisk hushållning.

Läs rapporten om Knivsta kommuns styrning och uppföljning av verksamheterna Pdf, 608.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av planprocessen i Knivsta kommun

Granskning av Knivsta kommuns planberedskap. Frågan var om det finns en tillfredsställande planering av framtida exploateringsverksamhet samt planberedskap som har sin utgångspunkt i uppsatta mål för befolkningsutveckling med mera, och som är kopplad till långsiktig finansiell analys.

Läs rapporten om planprocessen i Knivsta kommun Pdf, 395 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse om ärendeprocesser och rätten att underteckna handlingar

Skrivelse från kommunens revisorer om att kommunstyrelsens ordförande författat och skickat en skrivelse till Näringsdepartementet, utan att informera kommunstyrelsens ledamöter och följaktligen inte heller inhämtat beslut om godkännande från kommunstyrelsen om att få skicka skrivelsen.

Läs skrivelsen om ärendeprocesser och rätten att underteckna handlingar Pdf, 91.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 februari 2021