Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så hanterar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du anmäler dig till Medborgarrådet behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter.

Laglig grund

Kommunens rätt att behandla de insamlade personuppgifterna bygger på samtycke eftersom det är helt frivilligt att delta i Medborgarrådet. När du anmäler dig behöver du också samtycka till att kommunen hanterar dina personuppgifter.

Vid anmälan lagras dina personuppgifter i vår anmälningstjänst. En handläggare granskar dina uppgifter och för därefter manuellt in din e-postadress i enkätverktyget tillsammans med uppgifter om kön, ålder och vilken del av kommunen du bor i. E-postadressen behöver vi för att kunna skicka enkäten till dig, och för att kunna bjuda in dig till fördjupade fokusråd.

Dina personuppgifter lagrar vi så länge du deltar i Medborgarrådet. Visar granskningen av din anmälan att du inte bor i kommunen raderas dina uppgifter i anmälningstjänsten och ingen information förs över till enkätverktyget.

Du har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om dig och även begära rättelse om de är felaktiga. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är kommunstyrelsen. Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.knivsta.se.

Du besvarar enkäter anonymt

När du svarar på enkäter finns ingen koppling mellan dig som person och ditt svar, utan du svarar helt anonymt. Vi behöver enbart din e-post för att kunna skicka enkäterna till dig, och för att kunna bjuda in dig till fördjupade fokusråd.

Uppgifterna om kön, ålder och vilken del av kommunen du bor i behöver vi som bakgrundsvariabler, så att vi i så hög grad som möjligt kan ta fram ett samlat svar som är representativt utifrån kommunens befolkning.

Du kan när som helst avanmäla dig som deltagare i panelen. Det gör du genom att kontakta Knivsta kommun via e-post: knivsta@knivsta.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020