Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fördjupade fokusråd

Fördjupade fokusråd sätts samman som mindre grupper om 15-30 personer. Dessa grupper dras slumpmässigt från den större panelen inför varje fokusråd. Tanken är att fokusrådet ska träffas vid ett eller ett par tillfällen för fördjupad dialog kring frågor som politikerna finner särskilt intressanta att fördjupa sig i, utifrån resultat i digitala enkäter.

Det första fördjupade fokusrådet har gått av stapeln

Under perioden 1 juni - 15 september pågick medborgardialogen om förslaget till stadsutvecklingsstrategi för två nya stadsdelar, en i Knivsta tätort och en i Alsike tätort. Som en del av dialogen har kommunen genomfört ett fördjupat fokusråd kring förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Läs om fokusråd Knivsta 2035

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 september 2021