Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

02 oktober 2020 kl 14:56

Förskola och skola

Knivsta kommun är ny partnerkommun för lärarutbildningen i Uppsala

Knivsta kommun och Uppsala universitets lärarutbildning inleder i höst ett fördjupat samarbete. Tre förskolor och fem grundskolor i Knivsta blir så kallade partnerskolor. Målet är att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Andra fördelar som lyfts fram är ökad trygghet och kontinuitet för barnen, och bättre möjligheter till långsiktig kompetensförsörjning till kommunens skolor och förskolor.

En partnerskola är en förskola eller skola där studenten genomför huvuddelen av sin praktik, det vill säga den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Uppsala kommun var först med att 2016 delta i partnerskolsamarbete med Uppsala universitet och från och med i höst deltar även Knivsta och ytterligare sju andra kommuner. I Knivsta deltar Thunmansskolan, Adolfbergsskolan, Högåsskolan, Alsike skola, Tallbackens förskola och Lustigkulla förskola i samarbetet. Norrgårdens förskola och Ängbyskolan går med i ett andra steg.

Ska öka och förbättra kontakten mellan studenten och skolan

Modellen går ut på att lärarstudenten gör all sin praktik på en och samma skola eller förskola, istället för att göra praktiken på olika arbetsplatser, som tidigare har varit fallet.

På partnerskolan ska det finnas en kontaktlärare, samt handledare som har genomgått handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng. Studenten ska även kunna besöka sin partnerskola mellan praktikperioderna och delta i föräldramöten, utvecklingssamtal och studiedagar för att komma ännu närmare verksamheten.

Det här gör att det blir en koncentration av studenter och handledare, vilket bidrar till att kompetensen och kvalitet ökar. Det blir också en starkare koppling mellan teori och praktik – något som studenterna på lärarutbildningen har efterfrågat.

Ökad trygghet för barn och elever när samma studenter återvänder

- För våra partnerskolor i Knivsta innebär det här uppdraget en möjlighet att i större utsträckning vara delaktiga i lärarutbildningen och påverka vad blivande lärare får med sig under utbildningen. Att samma studenter återkommer till partnerskolan skapar även en trygghet för både barn/elever, vårdnadshavare, personal och studenter, säger Margaretha H Dahlin, verksamhetschef för förskolan i Knivsta kommun.

När fler förskollärare/lärare engageras som handledare finns det möjlighet till samordning, erfarenhetsutbyte och utveckling av handledningen. Dessutom finns möjligheter till vidareutbildning för personalen på partnerskolorna genom fortbildnings- och forskarsamverkan med Uppsala universitet.

Ger kommunen bra chans till rekrytering av medarbetare

En annan fördel för kommunen är att samarbetet förbättrar möjligheten till rekrytering av lärare och förskollärare.

- Idén är att partnerskolans studenter ska ses som blivande kollegor istället för tillfälliga gäster, det handlar bildligt om blivande kollegor. Uppdraget bidrar på så sätt till långsiktig kompetensförsörjning för oss i Knivsta kommun, säger Margaretha H Dahlin.

På sikt är universitetets ambition att samtliga studenter ska ha placering i partnerskola. Verksamheten, både från partnerkommunernas och universitetets sida, kan därmed successivt utökas och utvecklas.

Elever i klassrum


Sidan uppdaterades: 2 oktober 2020