Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

25 april 2023 kl 09:35

Stöd och omsorg

Utbildningsförmiddag om kvinnors hälsa genom livet 10 maj - välkommen att anmäla dig

Onsdag 10 maj arrangerar Knivsta kommun tillsammans med Knivsta vårdcentral och barnmorskemottagningen Sinnligt en kostnadsfri förmiddag med fokus på kvinnors hälsa genom livet. Förmiddagen går av stapeln på Knivsta kommunhus och du kan delta antingen på plats eller via länk. Välkommen att anmäla dig!

Under förmiddagen får deltagarna lyssna till forskare, läkare och andra kompetenser som informerar om aktuella forskningsresultat på området kvinnor och hormoner samt uppdaterar kring senaste kunskapsläget.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla – både knivstabor och yrkesverksamma på området. Du kan delta i halvdagsutbildningen på plats eller via länk.

”Så mycket kunskap att ta del av”

- Förmiddagen kommer handla om allt från pubertet och klimakterium till hur kostvanor och träning kan påverka hormonerna och måendet, säger Majlinda Schalin, närvårdsstrateg på Knivsta kommun.

Hon fortsätter:

- Kvinnors hälsa genom livet är ett eftersatt område. Det finns så mycket kunskap att ta del av – allt från hur hormoner påverkar oss till vilken hjälp kvinnor kan få och vad vi kan göra själva.

En kick off för långsiktig samverkan om kvinnors hälsa

Evenemanget är en inledning på en mer långsiktig samverkan mellan kommunen och regionen om kvinnors hälsa genom livet. Framöver planeras för fler kunskapstillfällen.

- Den här förmiddagen ser vi som är en kick off för ett framtida samverkansarbete. Framöver vill vi nå många – inte minst medarbetare som träffar flickor och kvinnor i sitt arbete. Fast alla invånare är verkligen målgrupp för här viktiga informationen.

Anmäl dig senast 2 maj här nedan. Först till kvarn gäller.

Anmälan till att delta på plats i Tilassalen, halvdag "Kvinnans hälsa genom livet" Länk till annan webbplats.

Anmälan till att delta på distans via webbsändning, halvdag "Kvinnans hälsa genom livet" Länk till annan webbplats.

Program 10 maj

8.00-08.15 Familjecentralens ledningsgrupp berättar om samverkansarbetet Kvinnors hälsa genom livet.
08.15-08.45 Hälsosamordnare Ida Gråhed belyser sambandet mellan levnadsvanor och kvinnans mående, från puberteten till klimakteriet.
08.45-09.00 Fika.
09.00-09.15 "KnivstaBryrSig" – psykisk ohälsa och suicidprevention, Lena Lindén och Majlinda Schalin.
09.15-10.30 Inger Sundström Poromaa, professor i obstetrik och gynekologi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.
10.30-10.45 Paus.
10.45-12.00 Lena Rindner, medicine doktor i allmänmedicin och distriktssköterska med specialistkompetens inom klimakteriet.

En del i arbetet med Effektiv och nära vård 2030

Samverkansarbetet är en del i Effektiv och nära vård 2030 – det stora och länsövergripande arbetet med att anpassa hälso- och sjukvården till framtiden. Vården ska utvecklas till att vara nära, effektiv, samskapande samt förebyggande och hälsofrämjande.

Läs mer om på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades: 25 april 2023