Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

17 februari 2023 kl 10:00

Stöd och omsorg

Förebyggande insatser för unga – nytt team i uppsökande verksamhet

Sedan årsskiftet har kommunen en ny verksamhet med fokus på förebyggande insatser för unga i Knivsta. Den nya uppsökandegruppen jobbar bland annat med att bygga relationer med ungdomarna – ett arbete som sker i samarbete med skola, socialtjänst och kultur och fritid.

I dagsläget består gruppen av fem personer som arbetar dagtid och vid behov kvällstid. En person är från Utbildningskontoret, två personer kommer från Enheten för råd och stöd, och ytterligare två personer är från Kultur och fritid.

Förebyggande insatser på skolorna är en del av uppdraget för uppsökandegruppen. Det kan handla om att ge stöd till skolpersonal i ungdomsfrågor, men också om få en tydligare helhetsbild av utmaningarna kring barn och unga i Knivsta.

Att bygga relationer med ungdomarna och stärka och engagera föräldrar är andra delar av gruppens uppdrag. Det uppsökande teamet ska även bidra till det proaktiva arbetet mot snatteri och droger-alkohol-tobak.

– Vårt förebyggande arbete handlar mycket om att förstå hela bilden och ungdomarnas situation, men också om att skapa en allians med både unga och föräldrar. Med tidiga insatser vill vi tillsammans fånga upp barn i god tid, förekomma psykisk ohälsa och social utsatthet, för att få fler på rätt spår, säger Jonas Åfeldt, samordnare för uppsökandegruppen.

Relationsbyggandet kan också vara en väg framåt för att fler ungdomar att vilja delta i ungdomsverksamhetens kvällsaktiviteter i Knivsta och Alsike. Exempel på sådana aktiviteter är ungdomscaféet i Adolfsbergshallen som har öppet varje torsdag, samt ungdomsgården som har öppet varannan vecka fredag eller lördag i Alsike.

Tre personer från uppsökandegruppen i svarta jackor utanför Adolfsbergshallen i Alsike

Sidan uppdaterades: 17 februari 2023