Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Företagsstöd landsbygdsprogrammet

Det finns riktade stöd för dig som är verksam inom jordbrukssektorn. Här har vi listat stöd som finns inom landsbygdsprogrammet.

Då det kommer nya beslut hinner vi inte alltid med att uppdatera informationen och det är därför klokt att klicka dig vidare från länkarna och dubbelkolla fakta och ansökningstider.

Investeringsstöd till jordbruk och trädgård är för dig som driver ett jordbruksföretag och vill investera i ny- om eller tillbyggnation av exempelvis djurstall, odlingstunnlar, växthus eller anläggning för torkning och lagring av skörd. Exempel på investeringar som beviljats i Uppsala län är mjölkrobotar, hjorthägn, torksilos, bikupor, n-sensorer och ligghallar.

Vem kan söka stödet?

Jordbruksföretag

Hur mycket kan jag få i stöd?

Du kan beviljas max 40% i stöd för din investering. Det finns ett maxtak för beviljat stöd på 1 200 000 kr. Kostnaderna för hela investeringen måste uppgå till minst 100 000 kr.

Mer information

Mer information om investeringsstöd till jordbruk och trädgård finns att läsa här på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Startstöd för unga lantbrukare är till dig som precis startat eller tagit över ett jordbruks- eller trädgårdsföretag och är under 40 år. För att ha rätt till stödet behöver det vara första gången du etablerar dig som jordbruks- eller trädgårdsföretagare och det ska ha gått mindre än 24 månader sedan du startade. Ditt företag behöver också vara inriktat på primärproduktion och omfattningen på ditt arbete ska vara minst 860 timmar per år.

Vem kan söka?

Nystartade jordbruks- eller trädgårdsföretagare under 40 år.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Stödbeloppet är ett fast belopp på 250 000 kr.

Mer information

Läs mer och ansök om startstöd för unga lantbrukare på Länsstyrelsen Uppsala webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A. Investeringsstöd för förädling - kortare livsmedelskedja

Detta förädlingsstöd är för de företag som förädlar livsmedel av jordbruksprodukter. Investeringar som kan få stöd är exempelvis om- eller nybyggnationer av lokaler för förädling samt inköp av förädlingsutrustning. I Uppsala län har företag beviljats stöd för bland annat inköp av utrustning till charktillverkning, ombyggnation av lokaler för musttillverkning och mejeri.

Vem kan söka?

Små företag som producerar egna eller köper in jordbruksprodukter och förädlar dem till livsmedel som säljs direkt till butik, restaurang, konsument eller på lokal marknad.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Du kan beviljas max 40% i stöd för din investering. Det finns ett maxtak för beviljat stöd på 600 000 kr i stöd. Kostnaderna för hela investeringen måste uppgå till minst 100 000 kr.

Mer information

Läs mer om förädlingsstöd för kortare livsmedelskedjor på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

B. Investeringsstöd för förädling - skapa nya jobb

Förädlingsstöd - skapa nya jobb, är för de företag som förädlar livsmedel och säljer sina produkter till olika marknader. Stödets syfte är att din investering ska leda till nya jobb i ditt förädlingsföretag. Investeringar som kan få stöd är exempelvis om- eller nybyggnationer av lokaler för förädling samt inköp av förädlingsutrustning. I Uppsala län har företag beviljats stöd för bland annat inköp av mejeriutrustning och ombyggnation av lokaler för honungsförädling.

Vem kan söka?

Små företag som producerar egna eller köper in jordbruksprodukter och förädlar dem till livsmedel.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Du kan beviljas max 40% i stöd för din investering. Det finns ett maxtak för beviljat stöd på 600 000 kr i stöd. Kostnaderna för hela investeringen måste uppgå till minst 100 000 kr.

Mer information

Mer information och ansökan för investeringsstöd för förädling för att skapa nya jobb finns på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Investeringsstödet för nya jobb på landsbygden är för dig som driver ett landsbygdsföretag och som vill investera för att skapa arbetstillfällen. Investeringen kan exempelvis vara att anlägga eller bygga om en lokal eller i fast inredning och produktionsutrustning. Investeringar som tidigare fått stöd är utbyggnationer av restaurang och caféer, ombyggnation av butiker och inköp av större maskiner och utrustning.

Vem kan söka?

Jordbruksföretag och små företag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än jordbruk

Hur mycket kan jag söka?

Du kan beviljas max 40% i stöd för din investering. Det finns ett maxtak för beviljat stöd på 600 000 kr i stöd. Kostnaderna för hela investeringen måste uppgå till minst 100 000 kr.

Mer information

Mer information och ansökan om investeringsstöd för nya jobb på landsbygden hittar du på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till rovdjursavvisande stängsel lämnas till lantbrukare och djurägare som vill skydda betande djur mot rovdjursangrepp. Exempelvis fårägare som vill skydda sina djur mot angrepp av varg. Syftet är att jordbruksmarker i länet ska fortsätta hållas öppna och betas och att värna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Att stängsla in marker där endast häst betar är inte prioriterat för stöd. Stödet lämnas endast till att stängsla blocklagd mark.

Vem kan söka stödet?

Privatpersoner, företag, föreningar, kommuner eller myndigheter.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Du kan beviljas 50 kronor per meter stängsel.

Mer information

Mer information och ansökan om stöd tillf rovdjursavvisande stängsel finns på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler tips och mer information

Observera att listan ovan inte är komplett och att det kan finnas andra stöd som kan vara aktuella i just ditt fall.

Håll gärna utkik på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats, där aktuell information om stöd till jordbruksbruksföretagare och för landsbygdsutveckling finns.
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 januari 2022