Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vision och utgångspunkt

Knivsta kommun ska utvecklas hållbart till en modern småstad, i nära samverkan med en levande landsbygd. Budskapen i Knivstas vision 2025 och i kommunens gällande översiktsplan är utgångspunkten för all samhällsplanering och stadsutveckling i Knivsta.

barn på äng
sågverkstorget

När samhället ska planeras och beslut ska tas om hur nya områden ska utformas utgår kommunen från politiskt antagna direktiv.

Visionen för framtidens Knivsta finns beskriven dels i Knivsta kommuns vision 2025, som antogs av kommunfullmäktige 2013, dels i kommunens gällande översiktsplan, som togs fram 2017 och är kommunens vägledande dokument för hur Knivsta ska utvecklas framöver.

I översiktsplanen står bland annat att framtidens Knivsta ska vara en modern småstad, att staden ska samverka med en levande landsbygd och att Knivsta ska vara en föregångskommun för ett hållbart samhälle.

Knivsta ska utvecklas till ett hållbart samhälle - socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Vidare beskrivs fokusområden för den hållbara samhällsutvecklingen, där arbete, lärande och livskvalitet är tre huvudområden.

En utvecklad infrastruktur med bra kommunikationer, en landsbygd i utveckling, en hög kvalitet på skolans utbildning, en blandad bebyggelse och satsningar på fritid och kultur är några av fokusområdena i översiktsplanen.

Med budskapen i visionen och översiktsplanen som grund fattar kommunen beslut som rör samhällsplanering och samhällsutveckling, och identiteten hos framtidens Knivsta växer fram.

Knivsta kommuns vision 2025

Visionen, som antogs av ett samstämmigt Knivsta kommunfullmäktige år 2013, lyder:

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft för boende och företag, och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”

Visionen sammanfattar framtidens Knivsta i följande punkter:

  • En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala
  • En kommun öppen för förändringar
  • En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan
  • En trivsam och inbjudande plats för både invånare och företag
  • En föregångskommun för ett hållbart samhälle
  • Ett näringsliv i utveckling, med fler kunskapsintensiva företag
  • En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023