Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Forskningsprojekt om hållbar samhällsutveckling

Knivsta kommun är just nu föremål för tre forskningsprojekt som rör hur framtidens samhällen ska planeras och byggas. Inom delprojektet Energi och klimat samarbetar kommunen med Högskolan i Gävle i ett forskningsprojekt under fem år. De andra två projekten bedrivs med KTH och handlar om stationsnära utveckling respektive transportinfrastrukturplanering.

Samverkan innebär att en så kallad kommundoktorand från varje projekt utgår från Knivsta kommun i sin forskning.

Kommundoktoranderna samverkar med ansvariga tjänstepersoner på Tillväxtkontoret och Samhällsbyggnadskontoret.

Med forskningsprojekten som bas ser Knivsta kommun att kommunen kan få tillgång till viktiga kunskaper och metoder byggda på aktuella forskningsresultat – kunskap som kan införlivas i det strategiska planerings- och utvecklingsarbete framöver.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023