Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Gå och cykla i Knivsta

I Knivsta kommun ska det vara enkelt och tryggt att gå och cykla dit du ska. Kommunen ser över cykelinfrastrukturen, bygger nya gång- och cykelvägar och förbättrar de vägar vi redan har. Här hittar du aktuell information om gång- och cykelstråk, trafiksäkerhet, framtidsplaner och annat som kan vara intressant för dig som går och cyklar i Knivsta kommun.

Familj på cykeltur

Knivsta ska vara en hållbar kommun.

Det ska vara lätt att transportera sig och resa utan att påverka klimatet negativt. Det gäller hela kommunen - både i tätorterna och på landsbygden.

I Knivsta kommuns trafikstrategi står det att trafikslagen gång och cykel, tillsammans med kollektivtrafik, ska prioriteras när kommunen växer och utvecklas.

Under de senaste åren har flera nya vägar för gående och cyklister byggts i Knivsta kommun, bland annat en gång- och cykelväg med belysning mellan Knivsta tätort och Vassunda.

Hela cykelinfrastrukturen i tätorterna ses över, med målet att bland annat knyta ihop olika gång- och cykelvägar med varandra. Framöver ska det bli lättare att ta sig till bland annat centrum och stationen för gående och cyklister, från både Alsike och andra delar av Knivsta tätort.

I framtidens Knivsta ska det finnas ett väl utbyggt nätverk av gång- och cykelvägar. Då kan både barn och vuxna transportera sig inom och mellan stadsdelarna på ett tryggt, nära och hållbart sätt.

Knivsta är en kommun rik på natur. Här finns vackra vandringsleder och möjlighet till trevliga cykelutflykter. Det finns också fina tätortsnära promenader.

På de här sidorna kan du läsa mer om att gå och cykla i Knivsta kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023