Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Översiktliga planer

Översiktliga planer innebär planering som innefattar mål, riktlinjer och strategier för större områden. På de här sidorna kan du ta del av Knivsta kommuns översiktliga planer: kommunens gällande översiktsplan, strategiska planer och program samt övriga planer.

Olika träblock med symboler för samhällsbyggnad of insurance. Life insurance concept.

Av de översiktliga planerna är den gällande översiktsplanen det viktigaste dokumentet. Alla Sveriges kommuner ska ha en aktuell översiktsplan, som är kommunens övergripande styrdokument för hur den fysiska planeringen ska se ut i kommunen.

Andra översiktliga planer kan vara planer för exempelvis transport, vatten och avlopp samt grönområden.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 juni 2021