Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Riktlinjer för markanvisningar

Sedan 1 januari 2015 gäller lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Lagen säger att de kommuner som använder sig av markanvisningar ska ha riktlinjer för dessa.

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Knivsta kommuns riktlinjer för markanvisningar

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 9 mars 2016 kommunens riktlinjer för markanvisningar.

Utgångspunkter för kommunens riktlinjer är:

  • Knivsta kommun vill utvecklas i samklang med ”Vision 2025” och Kommunfullmäktiges övergripande mål att växa på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.
  • Knivsta kommun har en uttalad ambition att uppnå bättre balans mellan antalet invånare och antalet arbetsplatser i kommunen.
  • Knivsta kommun strävar efter att en mångfald av aktörer ges möjlighet att bygga i Knivsta kommun.
  • Knivsta kommun och marknadens aktörer utvecklar tillsammans den goda staden beträffande storlek, gestaltning, varierade upplåtelseformer och innehåll.
  • Knivsta kommun inbjuder till och bejakar marknadsaktörers kreativitet som i samverkan med kommunen, näringslivet och invånarna har goda förutsättningar att utveckla en för så många som möjligt attraktiv stad.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 september 2020