Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Var med och påverka stadsdelarna

När två stadsdelar ska planeras och utvecklas är det mycket att ta ställning till. Under de kommande åren kommer Knivsta kommun att på olika sätt bjuda in dialoger för att samla synpunkter och idéer kring hur västra Knivsta och Alsike ska se ut i framtiden. Var med och bidra i utvecklingsarbetet!

Mamma och baby flicka skrattar och badar i sjö
Äldre par som ler

Medborgardialog om förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Knivsta kommun har tagit fram ett förslag till stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike.

Mellan 1 juni och 15 september kunde du vara med och tycka till om förslaget. Nu pågår arbetet med att ta del av inkomna synpunkter och se vi över förslaget igen. I vinter kommer ett nytt och omarbetat förslag att presenteras.

Första möjligheten att tycka till om stadsdelarna var under hösten 2020

I oktober arrangerade Knivsta 2035 den första möjligheten att tycka till kring de två nya stadsdelarna.

Den skedde i form av en enkät inom ramen för Medborgarrådet - kommunens dialogform där du deltar i en större panel för digitala enkäter. Den rymde frågor om vad du som invånare vill se mer av i framtidens Knivsta - kanske en stadspark, naturnära grönska eller kanske mer stadsliknande miljöer, med torg, kaféer och restauranger?

Svaren har varit viktiga i arbetet med förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Ta del av Medborgarrådets enkät om stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike

Framtida dialoger om de hållbara stadsdelarna

De nya stadsdelarna kommer att växa fram i etapper, under en längre tid, och det kommer att finnas många möjligheter till dialog och samskapande.

Under de kommande åren kommer kommunen att på olika sätt bjuda in dig som bor och verkar i Knivsta kommun att bidra med dina tankar och synpunkter i planeringen av västra Knivsta och Alsike.

Du kommer att bli inbjuden till dialogmöten av olika slag, få förfrågningar om att svara på enkäter och bli uppmanad till att lämna in synpunkter via webben.

Syftet är att samla så många tankar, idéer och åsikter som möjligt om hur de två nya hållbara stadsdelarna kan se ut i framtiden.

De hjälper oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare trivs med och känner dig delaktig i.

Välkommen att delta och påverka i arbetet med de nya stadsdelarna!

Läs mer om hur du som invånare kan delta och påverka i kommunens beslut på olika sätt

Se effektmålen för Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 september 2021