Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Se kartor och strukturförslag

Se strukturförslag och karta över de framtida stadsdelarna i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle.

Strukturförslag för stadsdel Västra Knivsta

Ta del av hela strukturförslaget, med text och skisser över kvarteren, på sidan 40 i förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Se strukturförslag för stadsdel Västra Knivsta

Strukturförslag för stadsdel Alsike

Ta del av hela strukturförslaget, med text och skisser över kvarteren, på sidan 52 i förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Se strukturförslag för stadsdel Alsike

Exempel på ett kvarter

Ta del av en illustration av hur ett kvarter kan komma att se ut i de framtida stadsdelarna.

Se översiktskarta över stadsdelarnas placering

Se en översiktsbild över hur de nya stadsdelarna är placerade

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2021