Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Se filmer om Stadsutvecklingsstrategi 2035

Se våra informationsfilmer om Knivsta 2035 och förslaget till stadsutvecklingsstrategi.

Informationsfilm: Nytt förslag för Stadsutvecklingsstrategi 2035 - två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike

Nu finns ett nytt förslag till stadsutvecklingsstrategi, omarbetat efter de synpunkter, tankar och idéer som kom in till oss på kommunen under sommarens medborgardialog. I nästa steg ska Knivstas förtroendevalda politiker ta ställning och besluta om förslaget ska antas. Se filmen om det nya förslaget och vad som händer nu!

Ta del av hela stadsutvecklingsstrategin

Informationsfilm: Stadsutvecklingsstrategi 2035

Vad är Stadsutvecklingsstrategi 2035? Se vår film!

Ta del av hela stadsutvecklingsstrategin

Film om rapporten från medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035

I Knivsta kommuns rapport från medborgardialogen sommaren 2021 kan du bland annat läsa om dialogens olika aktiviteter, se hur många som deltog i dem och läsa om hur medborgare och remissinstanser har kunnat ta del av information och lämna synpunkter under dialogperioden. Se filmen om rapporten här!

Informationsfilm: Kommunens stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

När Knivsta växer och utvecklas vill kommunen ta ett samlat grepp om stadsutvecklingen och skapa ett framtidens Knivsta med en bra och harmonisk helhet. Allt som byggs i kommunen framöver ska följa de stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy som antogs under 2020. Se filmen om priciperna här.

Ta del av strategin med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy i sin helhet här

Filmer om stadsutvecklingsstrategins förslag för olika stadsutvecklingsområden

I förslaget till stadsutvecklingsstrategi beskrivs strategier för sju olika stadsutvecklingsområden. Se filmerna om de olika tematiska områdena.

Film: Transport, trafik och hållbar mobilitet 

Läs mer i avsnittet om hållbar mobilitet i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Grönska, växtlighet och grön infrastruktur

Läs mer i avsnittet om grön infrastruktur i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Bostadsförsörjning

Läs mer i avsnittet om bostadsförsörjning i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Näringsliv

Läs mer i avsnittet om näringsliv i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Social hållbarhet

Läs mer avsnittet om social hållbarhet i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Energi och klimat

Läs mer i avsnittet om energi och klimat i stadsutvecklingsstrategin.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2021